Master: This Villainous Disciple Is Not The Holy Child

3.7/53 ratings
Alternative Names: Offending My Master / Devious Son Of Heaven / Shi Zun: Zhege Chong Shi Nitu Cai Bushi Sheng Zi / 师尊:这个冲师逆徒才不是圣子
Categories:
Genres:
Status: OnGoing
Views: 2224